woningen hopman specials werkwijze quickscan over hopmanhuis contact

Werkwijze

Wil je graag je eigen huis bouwen? Kom dan eens langs bij Hopmanhuis voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Wij beantwoorden al je vragen en lopen stap voor stap het hele traject van ontwerp tot en met oplevering met je door.Fase 1 | Orienteren

Tijdens het oriëntatiegesprek zullen we dieper ingaan op de werkwijze van Hopmanhuis en presenteren we voorbeelden van ons werk. Daarna lopen we samen het ingevulde Woonwensformulier door en bespreken alle ideeën over de nieuwe woning, de kavelsituatie en het beeldkwaliteitplan. Tijdens het gesprek kan de architect of de ontwerper gelijk een losse hand schets maken van de plattegrond, de gevel of gewenste details, zodat je ‘live’ kunt zien hoe je woonwensen op papier worden uitgewerkt.

Aan het einde van het gesprek krijg je onze Ontwerpovereenkomst mee. Hierin staan alle werkzaamheden die wij in de ontwerpfase uitvoeren gedetailleerd omschreven. Je kunt deze overeenkomst thuis nog eens rustig doornemen. Voordat wij starten met het maken van een schetsontwerp zullen we je vragen de Ontwerpovereenkomst te ondertekenen.

Fase 2 | Ontwerpen

Zodra je ons middels de Ontwerpovereenkomst opdracht hebt gegeven je woonwensen uit te werken in een schetsontwerp, gaan wij voor je aan de slag. We bestuderen de locatie, het kavel, beeldkwaliteitseisen en alle andere belangrijke documentatie.

Daarna volgt de schetsfase: plattegronden en buitenkant worden bepaald. We ontwerpen op basis van het gestelde bouwbudget en nemen in het ontwerp aspecten als zonlicht, uitzicht, de relatie met de buitenruimte en veiligheid mee. De schetstekeningen werken we uit in mooie 3D-beelden. Alles wordt samengevat in een woning presentatie boek. Hierin worden ook globaal de bouwkosten opgenomen. Tijdens een presentatie gesprek nemen we alles met je door. Het presentatie boek kun je meenemen om thuis op je gemak door te nemen.

Fase 3 | Ontwikkelen

Na de presentatie van het schetsontwerp gaan we het ontwerp en de woning verder ontwikkelen. We leggen al onze werkzaamheden vast in een heldere Ontwikkelingsovereenkomst.

Deze fase start met het verwerken van alle opmerkingen en aanvullende wensen op het schetsontwerp. We werken het schetsontwerp verder uit naar een definitief ontwerp en stellen en bijbehorende technische omschrijving op. Hopmanhuis zorgt daarnaast voor een concurrerende bouwofferte door aan te besteden bij een aantal geselecteerde aannemers. Zodra de offerte(s) binnen zijn, stellen we een concrete bouwbegroting voor je op. In deze fase zullen we de bouwplannen eenmalig laten toetsen bij Welstand. Dan weten we zeker dat we op de goede weg zitten.

Fase 4 | Uitvoeren

Het is tijd om te gaan bouwen! Voor de daadwerkelijke bouwuitvoer sluit je met de geselecteerde aannemer rechtstreeks een contract af.

Aan het begin van de bouwfase verzorgen wij de bouwaanvraag en kunnen desgewenst een deel van of de gehele bouwbegeleiding voor je verzorgen. Je kunt dus zelf bepalen waarvoor je de expertise van Hopmanhuis wilt inschakelen.

Advies en bouwbegeleiding in de uitvoeringsfase bestaat onder andere uit overleggen met de aannemer, het kiezen van bouwmaterialen, opstellen van elektratekeningen, controleren van de tekeningen van de aannemer, bouwbezoek, vooropname en de oplevering van de woning.